Serc

Vrijwilligerswerk

RODE KRUIS AFDELING ZWIJNDRECHTSE WAARD:
Medisch en Sociale Hulpverlening
G.C. Westdijk
Tel. 06-53166735

UNIE VAN VRIJWILLIGERS (UVV):
Inl.: mw. S. Singewald
Tel. 078-6817942
www.uvvnet.nl/zwijndrecht

NAT. VER. DE ZONNEBLOEM:
Joke Stouthart Tel. 078-8435172
Carla de Heer Tel. 06-20186954
zonnebloemzw@gmail.com

STICHTING "HET BAKEN":
Voor jong en oud
Tel. 078-6207032
www.stichtinghetbaken.nl

STICHTING PSYCHOSOCIALE KLANKBORDEN:
Iedere dinsdag inloop en creativiteit 15u - 17:30
Samen eten 17:30 - 19u
Herv.Jeugdcentrum, Vijverhof 10, H.I. Ambacht
Tel. 0184-691296

ZORGSAAM ZORGEN:
Tel. 06-14685838
www.zorgsaam-zorgen.nl